Els teus drets

CARTA DE DRETS I DEURES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Normativa permanència.
Per continuar en la UV, el primer any deuràs aprovar com a mínim dues
assignatures, entre altres coses.
http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

Normativa exàmens.
Els exàmens oficials estàn publicats en la web.
https://www.uv.es/uvweb/ingenieria/es/estudios-grado/oferta-grados/horarios-fechasexamen-1285847234361.html
A banda, el professorat, segons la guia docent, podrà fer parcials. En exàmens oficials, ves a revisió d’exàmens. La teua nota no pot ser inferior després de la revisió. Si no estàs conforme, impugna el exàmen i la comissió de cualificacions, on un alumne membre del AdR, més professors, revisaràn el exàmen.
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf


Beques i ajudes

Beques del Ministeri d’Educació

Beques de la Generalitat Valenciana

Beques de la Universitat de València

Aquesta és la relació de les normatives de la Universitat de València que regulen els títols oficials:

 • Reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 107/2017
 • Reglament d’Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 108/2017
 • Protocol d’actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Reglament del treball de fi de grauACGUV 299/2011.
 • Reglament de Pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012.
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèditsACGUV 126/2011.
 • Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ACGUV 215/2010.
 • Reglament sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcialsACGUV 156/2010.
 • Reglament per a l’adjudicació de premis extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València. ACGUV 32/2012.
 • Reglament de Mobilitat de la Universitat de València ACGUV 196/2013
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitatACGUV 127/2010.
 • Protocol d’Atenció a la Identitat i a l’Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019
 • Reglament de Permanència dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Reglament de les comissions acadèmiques de títol. ACGUV 154/2009
 • Reglament d’Accés a estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys

Avís del Blog

Visita el nou espai del AdR
Pulsa açí
ACEPTAR
Aviso de cookies
Traduce »