Representants

Cada 2 anys es fan eleccions a Claustre, Junta d’Escola i ADR on l’estudiantat es pot presentar. I tots els elegits formen part del Plé de l’ADR. [+info]

Mesa de l’Assemblea de Representants

Coordinació: Riera Monge, Jeroni

Vicecoordinació: Victorio Albiach, Alba

Secretaria: Cantera Corpas, Eva

Tresoreria: Saboya Fito, Jaime

1r Vocal: Taberner de la Concepción, Carmen

2n Vocal: Canalejas Lorenzo, Ana Iziar

3r Vocal: Moya Moya, Sergio

Estudiants representants a Claustre

El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Li corresponen les competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les lleis i dels Estatuts de la UV. Dels 300 representants 75 son estudiants, dels quals, 3 són estudiants de l’ETSE. [+info]

Estudiants representants a Junta d’Escola

El 30% son estudiants, és a dir, 10 alumnes [+info]

Estudiants elegits a ADR

Tants estudiants com Comissions Acadèmiques de Titol (CAT). Són elegits de manera individual.

L’Assemblea General d’Estudiants – AGE

Format per els 3 estudiants de l’ETSE elegits a Claustre i altres 3 estudiants elegits entre el Plé de l’ADR.

Traduce »